COVID-19 heeft een immense impact op ons werkende bestaan. Wat betekent dat voor het leiderschap en de bevlogenheid binnen organisaties? Wij deden een onderzoek onder een groot deel van onze klanten (190 unieke grote en middelgrote bedrijven, 240 respondenten) om hier antwoord op te krijgen.

Medewerkers hebben de behoefte dat leiders zich meer laten zien en willen zelf ook meer gezien worden, blijkt uit het onderzoek. Door het op afstand aansturen van medewerkers ligt de focus van leidinggevenden meer op hulp aanbieden rond de thema’s productiviteit en output en minder op het groepsgevoel en de persoonlijke impact van de teamleden. Dit heeft een negatieve invloed op de ervaring een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de missie van het bedrijf. Het gevoel ‘ertoe te doen’ wordt minder ervaren. Terwijl dát juist essentieel is om bevlogen te zijn. ‘Mijn meerwaarde laten zien is lastig’, zegt een van de medewerkers. ‘De druk vanuit het management is enorm gestegen. Er zijn meer eisen en deadlines.’
Respondenten adviseren leiders om meer aandacht te besteden aan het geestelijk welbevinden van medewerkers. ‘Wees een voorbeeld en stel je kwetsbaar op’, aldus een reactie in het onderzoek. ‘Geef richting en duidelijkheid voor de lange termijn.’

We wensen je veel leesplezier, horen graag je reactie en sparren graag met je hoe ons bureau wellicht (nog meer) van dienst kan zijn voor jou of je organisatie.